عید غدیر بر همه شیعیان مبارک...........

 

Click to show it on original size!

 

Click to show it on original size!

یکتا کوچولوی ما هم بهتر شده پانسمان دستش را باز کردیم البته این عکسها قبل از باز شدن پانسمان است..........

این عکسها در شب نامزدی پسرخاله ام گرفته شده...........

یکتا خانوم خیلی سروزبون دار شده خیلی بامزه صحبت میکنه ...

به من میگه مامان ببخشید یه لیوان آب میدی..........

الهی قربونت برم آره عزیزم آبم بهت میدم.............

بعد میگه مامان من تو رو خیلی دوست دارم............

من با این همه دلبری این خوشگل خانوم آخه چکار کنم؟؟؟/

/ 2 نظر / 54 بازدید
سوده مامان ایلیا

سلام خانمی الان پست قبلیتو خوندم خیلی خیلی ناراحت شدم بمیرم برات چی کشیدی...خداروصدهزار بار شکر که به خیر گذشت.

مریم

الحمدلله عزیزم یکتا خانم خوشگل این مامان جونت نصف شد از بس که غصه انگشت کوچولوی تو را خورد خانم خانمها بیشتر مواظب خودت باش