آبله مرغون گرفتن یکتا خانوم

دختر گلم درست 2 سال و 2 ماهگی یعنی 26/3/88 آبله مرغون گرفت اونم از نوع شدیدش......آبله مرغون گرفتن یکتا با چهارمین سالگرد ازدواج ما هم همزمان شد.....

جشن سالگردمون هم به هم خورد......

Click to show it on original size!

 

Click to show it on original size!

 

Click to show it on original size!

 

Click to show it on original size!

 

Click to show it on original size!

/ 1 نظر / 14 بازدید
باران

اميدوارم دختر خوشگلت هرچه زودتر خوب بشه و پوست قشنگش به حالت اول برگرده ضمنا" اون عكسهاي لختش رو بردار هم آدم دلش ريش ميشه همينكه خوبيت نداره