به نام خداوند يکتا

سلام امروز ۲۶ آبان من ۷ ماهه شدم...

دیگه کم کم دارم بزرگ میشم ....

شب جمعه رفته بودیم خونه عمو جون مهمونی کلی بهمون خوش گذشت اولش من اخم کرده بودم با کسی حرف نمی زدم و نمی خندیدم ولی بعد از یک ساعت شروع کردم به نای نای کردن و بازی کردن یک پسر عمویی دارم که ۲ سال از من بزرگتر است کلی با اون بازی کردیم اسمش ارشیا است ... ولی ارشیا پاهای منو محکم میگرفت و محکم منو بوس می کرد من بدم میومد....

خیلی خوشحالم من ۷ ماهه شدم .... ۷ ماهه.....آخ جونمی جون

/ 1 نظر / 8 بازدید
مامان آرتا

سلام!‌مبارکه هفت ماهگيت پس تو از آرتای ما ۳ روز کوشولوتری!‌