عکس های سفر به شمال در پاییز 87

 

Click to show it on original size!

دریای محمود آباد یکتا و پدرش

Click to show it on original size!

یکتا و پسرخاله اش ( تولد پسرخاله)

Click to show it on original size!

یکتا رو اپن آشپزخونه خاله جونش در آمل

Click to show it on original size!

سد حکیم (بزرگه ) و سید طاها پسرخاله های یکتا

Click to show it on original size!

یکتا در بندر انزلی

Click to show it on original size!

 

Click to show it on original size!

 

/ 3 نظر / 51 بازدید
مهسا

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل]